Infiintarea institutului de credit “Sincana” – extras

‘Şincana’ institut de credit şi de economii, soc.pe acţii in Şinca-veche ,(0`Sink, districtul Făgăraş). Cu data de 18 Decemvrie a tr. (1905), mai mulţi fruntaşi români din Şinca Veche şi alte câteva comune din împrejurime au lansat un prospect pentru fondarea unui nou institut de bani sub firma de mai sus. Capitalul societar s’a contemplat cu K 50,000 împărţit în 500 acţiuni a K 100.

Ca termen pentru încheierea subscripţiunii s’a fixat ziua de 9 Ianuarie a. c (1906), iar pentru varsăminte termínele următoare: la subscriere 10% ale valoarei nominale, adecă K 10 +  K 2 spese de fondare; până la 15 Februarie a. c. 20%, iar restul capitalului in 4 rate: 20% la 1 Iulie 1906, 20% la 1 Ianuarie 1907, 20% la 1 Iulie 1907 şi în fine 10% la 1 Ianuarie 1908.

Adunarea generală constituantă s’a ţinut la 20 c, statorindu-se capitalul societar cu K 70,000 in 700 acţii a K 100, toate subscrise.

Prima direcţiune a fost compusă din partea fundatorilor, conform dreptului, ce şi l-au rezervat în prospect, precum urmează: Ioan Fulicea, paroh gr.-catolic în Şinca-veche; Iosif Herciogea. paroh gr.-oriental în Herseni; David Chiuşdea, paroh gr.-oriental în Şinca-nouă; Nicoiae S. Popa, proprietar, Filimon Bălan, proprietar, Heronim Morariu, proprietar, Sergiu Bârsan, proprietar, in Şinca-Veche; Petru Bărbat, notar în Şercăiţa, şi Ioan Fătu, învăţător în Ohaba.

In comitetul de supraveghiare s’au ales d-nii: Dr. Hariton Pralea, Şercaia; Emil Pop, notar în Şinca Veche; Ştefan Quasnowski, notar diplomat în Şinca-Veche; Eustachiu Crişan, învăţător şi Ioan Bursan, proprietar, în Şinca Veche.

Dorim succes bun nouei întreprinderi!

 

Retrospectiva la 25 de ani de la infiintare si evolutia societatii comerciale – extras

„ Șincanainstitut de credit şi economii în Şinca Veche, a luat fiinţa în anul 1906 cu un capital social de coroane 70.000.

Momentul infiinţării a fost dintre cele mai potrivite, întrucât pe atunci se iviau zorile unor tendinţe spre progres economic etc. a populaţiei din Şinca Veche şi jur. Cercul de activitate şi i’a estins din ce în ce mai mult, promovând interesele economice şi cerinţele financiare ale locuitorilor din vr’o 20 comune, localizând prin aceasta estinderea capitalului străin, ca d. e. din Făgăraş.

Personale, cari au conlucrat mai mult la înfiinţarea şi inflorirea institutului au fost: Domnii Emiliu Pop actualmente, cons. fin. Braşov, decedatul Nicolae S. Pop, loan Fâtu inv., Iacob Bălan, Serghiu Bârsan econ. şi alţi omeni de bine din Şinca Veche, apoi Petru Bărbat primpretor Feldioara, Damaschin Mesaroş econom. Sebeş şi alţi inteligenţi din jur.

De consecinţele funeste ale războiului a fost scutită prin bărbaţii conducători de atunci.

In anul 1920 şi-a urcat capitelul soc. la 150.000 L., iar actualmente e în curs urcare pană la 500 000 L. Sub patronajul „Şincanei” a luat fiinţă in Şinca Veche la anul 1907 „Societatea de consum şi valorizare”, al cărei scop a fost izgonirea elementului străin încuibat în localitate, fiind la nevoie aceasta finanţată de către „Şincana”.

Prin bunele relaţiuni, ce le întreţine cu clientela chiar şi astăzi, e în situaţia de a satisface cerinţelor financiare ale acesteia, deşi criza de numerar e în deobşte cunoscută.

 

A X-a adunare Generala Ordinara “Sincana” – Bilantul societatii la 10 ani dupa infiintare

 

BCUCLUJ_FP_279771_1917_019_027 sincana 6