Leonte MoldovanLeonte Moldovan
Data și locul nașterii: 6 feb. 1865, com. Șinca Veche, Făgăraș
Data și locul decesului: 19 sep. 1943, com. Șinca Veche, Făgăraș

Studii:

Școala primară în com. Șinca Veche, Făgăraș
Liceul Român din Brașov (absolv. în 1885)
Facultatea de Litere și Filosofie București – secția Filosofie istorică (licența în 1889)

“În chestiunea națională”. Cuvântare rostită la discuțiunea răspunsului la mesaj în ședința Adunării Deputaților dela 11 Decemvrie 1915.- Buc.: (Imprimeria Statului), 1915, 63p.; “În chestiunea canalizării și a racordurilor”. Interpelare desvoltată de Dl. L. Moldovan, deputat, în ședințele Camerei dela 10 și 11 martie 1916.- Buc.: (Imprimeria Statului), 1916, 42p.

În 1887 este numit profesor de istorie la Liceul Real “Nicolae Bălcescu” Brăila (funcționează până în 1903, când demisionează și activează în cadrul baroului Brăila)

Împreună cu Al. Căciulă, proprietar al ziarului “Lupta națională” (1893-1895)

Profesor de istorie

Operă: “Teoria inducțiunei logice”. Teză de licență (Secțiunea filosofico-istorică).-Buc.: (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1889, 126p.; “Din nevoile Populațiunei noastre rurale”. Conferință ținută la Clubul Național-Liberal din Brăila în ziua de 8 aprilie 1906 de L. Moldovan.- Brăila: (Tipo.-Lit. “Modernă” M. Fränkel), 1906, 27p.; “Discursul” Domnului Leonte Moldovan, Senator, “ținut în ziua de 19 Martie 1914 cu ocasiunea discuțiunii asupra Propunerii de revisuire a Constituțiunii”.- Brăila: (Tip. Dunărea Instit. de Arte Grafice), 1914, 26p.;

1904 – director-proprietar al ziarului “Voința”

1904 – scoate, împreună cu Gr. Petrescu, ziarul “Orientarea”

Avocat, publicist, politician

Deputat și senator liberal; se pronunță pentru intrarea României în război alături de puterile Antantei (conf. Anastasie Iordache)

După înfăptuirea Unirii, desfășoară o bogată activitate parlamentară, ajungând și președinte al Senatului Romaniei

Membru activ al Ligii Culturale – Secția Brăila (și secretarul acesteia pentru mai mulți ani)

Profesor fiind, urmează dreptul și obține licența într-un singur an univ.

Director al ziarului “Dunărea de Jos” (Brăila)

Dizident liberal (membru PNL)

Sursa